Over ons

Nederlandse Onafhankelijke BouwToets B.V.

NOBT is een onafhankelijk adviesbureau, opgericht in 2009, gespecialiseerd in het beoordelen van aanvragen omgevingsvergunningen op bouwkundige en constructieve aspecten.

Hierbij wordt getoetst aan de regelgeving voorkomend uit de Woningwet en het BouwBesluit 2012.

Het belang van de onafhankelijkheid van NOBT wordt erg groot geacht.

Dit om een advies te verstrekken waarbij de veiligheid en de kwaliteit van het bouwwerk en van de gebruikers niet in twijfel getrokken hoeft te worden.

Om deze onafhankelijkheid te waarborgen bestaan onze werkzaamheden uit het controleren van bouwkundige- en constructieve aspecten en vervullen wij geen ontwerpende rol.

Wij zijn werkzaam voor diverse overheidsinstanties.