Werkwijze

Al onze werkzaamheden zullen op een transparante wijze worden uitgevoerd en vastgelegd waarbij de adviezen schriftelijk (digitaal) worden aangeboden. Daarbij wordt rekening gehouden met het overnemen van tekstblokken als eventuele voorwaarden in de vergunnings- of handhavings brieven.

Zoveel mogelijk zal daarbij worden ingespeeld op het landelijke toetsings- en toezichtsprotocol (CKB) en het Plan van Aanpak Constructieve Veiligheid.