Werkzaamheden

Hieronder een overzicht van onze werkzaamheden:
– constructieve ontvankelijkheidstoets;
– constructieve bouwplantoets;
Рuitvoeren van bouwkundige en constructieve inspecties op een bouwlocatie;
– adviseren in handhaving op het gebied van constructieve veiligheid;
– adviseren in verband met calamiteiten op constructief gebied voor brandweer en eventueel college van B&W;
– begeleiden van toezichthouders bij het constructief toezicht;